Matches by date


Matches by competition

EC U21, UEFA European Championship Romania and Georgia 2023 - Preliminary round

Tables: Main Goals


Group A

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Austria U21 1 1 0 0 2 : 0 (+2) 3
2 Azerbaijan U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 Croatia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Finland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Norway U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Estonia U21 1 0 0 1 0 : 2 (-2) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Austria U21 1 1 0 0 2 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Azerbaijan U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Croatia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Finland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Norway U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Estonia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0

Group B

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Germany U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2 Hungary U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 Israel U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Latvia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Poland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 San Marino U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Germany U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Hungary U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Israel U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Latvia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Poland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. San Marino U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Group C

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Lithuania U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2 Malta U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 Northern Ireland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Russia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Slovakia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Spain U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Lithuania U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Malta U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Northern Ireland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Russia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Slovakia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Spain U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Group D

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Greece U21 2 1 1 0 5 : 0 (+5) 4
2 Cyprus U21 1 0 1 0 0 : 0 (0) 1
3 Belarus U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Iceland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Portugal U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Liechtenstein U21 1 0 0 1 0 : 5 (-5) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Greece U21 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 5 : 0 3
2. Cyprus U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
3. Belarus U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Iceland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Portugal U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Liechtenstein U21 1 0 0 1 0 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Group E

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Moldova U21 1 0 1 0 0 : 0 (0) 1
2 Wales U21 1 0 1 0 0 : 0 (0) 1
3 Bulgaria U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Gibraltar U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Netherlands U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Switzerland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Moldova U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
2. Wales U21 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Bulgaria U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Gibraltar U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Netherlands U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Switzerland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Group F

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Montenegro U21 2 1 1 0 4 : 3 (+1) 4
2 Sweden U21 1 1 0 0 6 : 0 (+6) 3
3 Bosnia and H. U21 1 0 1 0 2 : 2 (0) 1
4 Ireland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Italy U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Luxembourg U21 2 0 0 2 1 : 8 (-7) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Montenegro U21 1 0 1 0 2 : 2 1 1 1 0 0 2 : 1 3
2. Sweden U21 1 1 0 0 6 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Bosnia and H. U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
4. Ireland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Italy U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Luxembourg U21 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 0 : 6 0

Group G

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Albania U21 1 1 0 0 3 : 0 (+3) 3
2 Kosovo U21 1 1 0 0 2 : 0 (+2) 3
3 Czech U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 England U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Slovenia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Andorra U21 2 0 0 2 0 : 5 (-5) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Albania U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 0 3
2. Kosovo U21 1 1 0 0 2 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Czech U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. England U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Slovenia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Andorra U21 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 2 0

Group H

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Faroe Islands U21 1 1 0 0 2 : 0 (+2) 3
2 France U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 North Macedonia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Serbia U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Ukraine U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Armenia U21 1 0 0 1 0 : 2 (-2) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Faroe Islands U21 1 1 0 0 2 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
2. France U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. North Macedonia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Serbia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Ukraine U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Armenia U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0

Group I

Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Belgium U21 1 1 0 0 3 : 1 (+2) 3
2 Denmark U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 Scotland U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Turkey U21 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Kazakhstan U21 1 0 0 1 1 : 3 (-2) 0
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Belgium U21 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 1 3
2. Denmark U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Scotland U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Turkey U21 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Kazakhstan U21 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk